Gedeeltelijke vergoedingen voor werkzaamheden van KIK Kindercoaches

Voor een KIK Kindercoach met een opleiding Medische Basiskennis en/of een opleiding Psychosociale Basiskennis is het mogelijk om in aanmerking te komen voor gedeeltelijke vergoedingen door meerdere ziektekostenverzekeraars.

Je kunt je aanmelden als level 3 CAT-therapeut bij het CAT: collectief alternatieve therapeuten.
Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten.
Deze organisatie zorgt er tevens voor dat je voldoet aan de eisen die de wet WKKGZ stelt (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) aan zorginstellingen en zelfstandige zorgaanbieders.
Het CAT werkt samen met een geschilleninstantie die is erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Erkende opleidingen

Beroepsopleidingen die geaccrediteerd zijn door het SNRO, CPION, SKB of KTNO geven de therapeut direct toegang tot CAT-level 3. De opleiding dient minimaal te zijn geaccrediteerd op 15 ECTS. De KIK is een SNRO geaccrediteerde opleiding met ruim 60 ECTS.
Van elke CAT-level 3 therapeut wordt tevens geëist dat hij/zij een opleiding Medische Basiskennis en/of een opleiding Psychosociale Basiskennis heeft gevolgd die voldoet aan de PLATO-eindtermen of vrijstelling heeft hiervoor. Om te blijven voldoen aan het CAT-competentieprofiel level 3 moet de therapeut de PLATO kennis elk jaar up to date houden door deze bij te scholen (totaal 6 uur per jaar bijscholing Mbk en/of Psbk).

Zorgverzekeraars

Cliënten van behandelaars die voldoen aan het CAT-competentieprofiel level 3 kunnen hun kosten gedeeltelijk vergoed krijgen door een aantal zorgverzekeraars. Dit geldt voor complementaire en alternatieve behandelaars en voor complementaire behandelvormen en hebben betrekking op gedeeltelijke vergoeding vanuit het aanvullende pakket van zorgverzekeringsmaatschappijen of zorgverzekeraars. Een level 3 CAT-therapeut respecteert de zorgverzekeraars en houdt zich aan de eisen die deze zorgverzekeraars stellen door zich aan te sluiten bij het CAT.
Beroepsorganisatie CAT waarborgt deze eisen zodat je hier zelf niets meer aan hoeft te doen.
Op de website van het CAT vind je de huidige lijst met zorgverzekeraars die kosten van CAT-competentieprofiel level 3 vergoeden en welke behandelvormen ze precies vergoeden. Enkele van deze verzekeraars hebben coaching weer uitgezonderd.