“In de tweejarige KIK opleiding heb ik ontzettend veel geleerd. Behalve de benodigde theoretische ondergrond over de ontwikkeling van kinderen heb ik vele nieuwe vaardigheden geleerd en geoefend. Maar bovenal heb ik een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt die mij heeft gevormd tot ‘beginnend coach’. Als coach zet je jezelf in als instrument. Het is een speciale rol die vraagt om veel zelfkennis over de eigen blinde vlekken en valkuilen. Je moet voortdurend kunnen reflecteren op je eigen gedachten, overtuigingen en oordelen, anders kan je geen goede coach zijn. Het is soms een strijd om die diepere inzichten te krijgen en soms moet er nog hier en daar wat gerepareerd worden. Je legt als het ware een fundament. Dat kost tijd. Daar had ik die 2 jaar echt voor nodig.”
Judith (kindercoach)

“Kindercoach, het tegenovergestelde van Master Sen, veel waardevoller! Graven in mezelf, ‘tools’ om met ouders en kinderen, aan de slag te gaan.  Ik heb er vertrouwen in; kom maar door met die real-life casuïstiek! Ik vind het ook een eer, voel mij gewaardeerd, als ik merk dat ouder en kind zich open stellen voor mij… ik durf nu ook mezelf open te stellen… een leeg hoofd; kom maar binnen!”
Wilma (leerkracht)


“Het lukt mij nu om met een “leeg” hoofd een gesprek in te gaan. Langzamerhand begin ik er in te geloven, dat een oplossing zich aan zal dienen in plaats van dat ik hem moet gaan zoeken”.
Ellen (leerkracht)


“Wat weet ik nu veel meer, dan twee jaar geleden!! Mijn kijk op het gedrag van kinderen is totaal veranderd en enorm verrijkt. Daardoor zie ik nu het hele kind en zijn omgeving. Als ik nu “lastig” gedrag zie, denk ik: “wat zou daar achter zitten?” Oh, wat ben ik nieuwsgierig en er ploppen vele vragen op. Dit wordt weerspiegeld in mijn houding: niet meer oordelend, maar vragend, informerend en nieuwsgierig.” 
Judith (gebarentolk)


“Wat ik nooit meer ga vergeten is; “wat je raakt, zegt iets over jou”. Ik heb geleerd om niet de antwoorden te geven, maar vragen te stellen om de ander (kind of volwassene) zelf de oplossingen te laten vinden; voor mij is dat Respect. Ik heb gemerkt, dat ik het heerlijk vond om weer te leren, de kennis toe te passen in mijn praktijk als leerkracht. Ik heb zelfvertrouwen gekregen. Ik kan veel meer, dan ik denk!”
Margreeth (leerkracht)


“Ik heb afgeleerd om te denken in diagnoses, maar durf nu veel meer naar de behoeften van het kind te kijken.”
Anita (leerkracht)


“Wat voor mij zo leuk is geweest, is dat ik kennis kreeg vanuit een hele andere invalshoek, dan ik gewend ben. Voor mij is de klinische omgeving “normaal”. Dan is het fijn om frisse blikken en mensen met andere ervaringen en kennis te spreken en van hun oplossingen te leren. Ik ben hierdoor zeker ruimer en positiever gaan denken. Ik kan eerder bij de kern van een probleem komen, door zelf juist een stap naar achteren te doen en middels verbindend te communiceren mijn coachees gelijkwaardiger te benaderen. Vooral anders kijken naar labelen is voor mij een grote aanvulling geweest.”
Emma (maatschappelijk werker GGZ)


“Ik heb beter geleerd hoe ik op een verantwoorde manier kinderen kan begeleiden, zodat ik de kracht in kinderen omhoog kan halen. Ik heb geleerd hoe ik me flexibel en oplossingsgericht kan opstellen bij lastig gedrag. Ik heb geleerd hoe ik op een positieve, begrijpelijke, respectvolle en liefdevolle manier met kinderen kan communiceren. Hoe ik samen met mijn klas regels kan opstellen, op een liefdevolle manier grenzen aan kan geven en hoe om te gaan met groepsdynamiek.”
Gigi, Curaçao


“Met ruim 13 jaar ervaring als behandelaar in de GZ ben ik begonnen aan deze opleiding. Of ik iets geleerd heb? Het heeft me motivatie, inspiratie, kracht en heling gebracht. Kind in Kracht bracht mij terug in mijn eigen kracht.”
Ineke, Curaçao


“Je leert jezelf en je omgeving kennen, zodat je gaat vertrouwen in je eigen krachten. De opleiding helpt je om de held van een nieuwe generatie te worden.”
Carien, Curaçao


“Ik heb geleerd om tijdens de opleiding naar mezelf te kijken. De opleiding is een hele bewustwording geweest en ik heb mijn kwaliteiten en angsten leren kennen. Nu weet ik: wees ’t best die je kunt zijn.”
Charlene, Curaçao


“Behandel kinderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Ik kijk nu naar kwaliteiten, er bestaat geen lastig gedrag meer voor mij. Je creëert lagen om je heen, maar je innerlijke kind en haar krachten, kwaliteiten en behoeften blijven bestaan. Handel vanuit je eigen innerlijke kracht. Een kind wordt puur en vol goedheid geboren. Naar mate het kind ouder wordt, komen er uitdagingen en hobbels op zijn/haar pad. Hoe je hier mee om leert gaan is mijn missie geworden als kindercoach.”
Vienne, Curaçao


“Passend onderwijs betekent voor mij: oplossingsgericht en handelingsgericht werken met kinderen. Haalbare doelen stellen. Uitgaan van aanwezige kwaliteiten. Problemen omzetten in uitdagingen. Kansen grijpen en zelf creëren. Kinderen eigenaar maken van hun eigen leerproces. Zelfbewuste kinderen. Samenwerking tussen kinderen, leerkracht en ouders. De opleiding tot kindercoach sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van passend onderwijs. Ik gun iedere leerkracht de opleiding tot kindercoach. Kindercoach: een must!”
Evelyn


“Door deze KIK opleiding te volgen, zie ik steeds meer welke kwaliteiten ik heb en dat die kwaliteiten heel erg goed passen bij het werk als kindercoach. De praktijkgerichte manier van werken van de KIK opleiding sluit helemaal aan bij mijn praktische manier van denken. Wat ik leer kan ik gelijk toepassen.”
Miranda


“Het gaan volgen van de KIK-opleiding is een goede stap geweest voor, onder andere, mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik ben erachter gekomen wat mijn droom is. Een eigen praktijk, komt dichterbij en dat vind ik fantastisch!”
Jolanda


“Wat ik prettig aan de indeling van de opleidingsdagen vind, is dat we ’s ochtends vaak informatief bezig zijn en ’s middag spelenderwijs aan de slag gaan. Ik vind het een leuke manier om gezamenlijk bezig te zijn. Je leert elkaar zo beter kennen en het is leuk om samen alle meegenomen materialen die je kunt inzetten als kindercoach te verkennen en te ontdekken.”
Marieke


“Ik heb gezien dat er erg veel informatie ter beschikking was, dat er structuur was en duidelijkheid, en dat er veel opdrachten te vervullen waren. Dat gaf mij een tevreden en blij gevoel. Het gevolg is dat ik erg tevreden ben over de kwaliteit van deze opleiding.”
Sara, Curaçao


“Het gedrag van kinderen ben ik echt anders gaan bekijken. Ik kijk nu heel anders naar bv. zorggedrag.”
Marianela


“Alleen al voor persoonlijke groei zou ik deze KIK opleiding aanraden, maar ook als je met kinderen werkt is het een must!”
Christy, Curaçao


“De relatie met alle kinderen die ik tegenkom is verbeterd. Ik ervaar meer verbnding. Ik sta zelf meer in mijn kracht en dat spiegelt mijn omgeving mij terug.”
Jeannette, Curaçao


“Hoe ik deze KIK opleiding heb ervaren? Als vernieuwend, informatief, heel leerzaam, intensief, werelds, motiverend en zeer inspirerend!”
Femke, Curaçao