Hoe geven wij deze KIK Opleiding praktisch vorm en inhoud?

De kindercoach KIK Opleiding bestrijkt een periode van twee jaar; negen bijeenkomsten per jaar, maandelijks vanaf september tot en met juni. Tijden: van 10 tot 17 uur op vrijdagen.
Studiebelasting 5 – 8 uur in de week.

Hoe ik deze KIK opleiding heb ervaren? Als vernieuwend, informatief, heel leerzaam, intensief, werelds, motiverend en zeer inspirerend! FemkeIn het 1e jaar komen de volgende thema’s aan bod:

 • eigen kwaliteiten
 • leerdoelen
 • competenties waaraan je zelf wilt werken
 • anders kijken naar (lastig) gedrag
 • herkaderen van gedrag
 • spiegelgedrag
 • verbindende communicatie met jezelf en anderen
 • belonen en waarderen
 • kernkwadrant, je eigen valkuilen, uitdagingen en allergieën
 • kinderen van deze tijd
 • oefenen met praktijkkinderen
 • systemisch kijken
 • oplossingsgericht werken met kinderen
 • ontwikkeling van het kind van 0 tot 12 jaar
 • als kinderen zich anders ontwikkelen
 • leren / meervoudige intelligenties
 • praktische handvatten (o.a. het basispakket van De Kracht van 8)
 • casuïstiek
 • intervisie met collega-coaches
 • gespreksvoering met ouders / leerkrachten
 • gespreksvoering met kinderen
 • verslaglegging
 • coöperatief spel
 • helende verhalen
 • boekbesprekingen

In het 2e jaar:

 • vervolg eigen groeiproces
 • competenties waaraan je zelf wilt werken
 • ontwikkeling van jongeren (12 – 21 jaar)
 • als jongeren zich anders ontwikkelen
 • oefenen met praktijkkinderen
 • casuïstiek
 • stage bij een gevestigde kindercoach
 • vervolg intervisiegroep met collega-coaches
 • wanneer verwijs je door? (sociale kaart)
 • informatie over het opzetten van een eigen bedrijf
 • onderlinge kindermassage
 • tekenen met kinderen
 • stress vermindering en brain gym
 • energetisch werk
 • rouw en verlies

Verplichte literatuur:

Gedurende de KIK Opleiding leest de deelnemer een zestal verplichte boeken. De titels van deze boeken kunt u opvragen bij onze administratie.

Onderdelen van het examen:

 • Een dossier met praktijkopdrachten die je gedurende twee jaar bijhoudt en van feedback wordt voorzien door de docenten
 • Een theorie deelexamen aan het einde van het 1e jaar
 • Een mondeling deelexamen na 1,5 jaar middels een gesprek met een coachee (ouder of leerkracht)
 • Een theorie deelexamen en een presentatie van een eindopdracht aan het einde van het van
  het 2e jaar

Voorwaarden om het KIK Diploma te ontvangen:

 • Je bent minimaal 16 van de 18 opleidingsdagen aanwezig geweest
 • Je dossier is als voldoende beoordeeld
 • Je werkstuk is als voldoende beoordeeld
 • Je stage opdracht is als voldoende beoordeeld
 • Je hebt alle (deel)examens voldoende gemaakt
 • Je eindpresentatie is als voldoende beoordeeld

Scroll Up