In de KIK Kindercoach Opleiding staan de kinderen van deze tijd en hun behoeften centraal. Een snel veranderde maatschappij, passend onderwijs en veranderend bewustzijn vormt ons uitgangspunt om anders te kijken naar het gedrag van kinderen, hun ontwikkeling en hun welzijn. 

Kindercoaching zien wij als een kortdurende vorm van ondersteuning bij sociaal-emotionele problematiek.  Kinderen worden gestimuleerd om hun eigen oplossingen te bedenken en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Op het juiste moment ondersteuning bieden voorkomt verdieping van problematiek en stelt kinderen in staat zich weer vrij verder te ontwikkelen.

Ken jezelf, blijf jezelf
Denk vanuit mogelijkheden
Zie ieders kwaliteiten
Handel vanuit respect voor ieders eigenheid.

deze kinderen staan centraal bij KiK opleiding

Waarom bieden wij een 2-jarige kindercoach opleiding aan?

Een KIK Kindercoach werkt kwaliteits- en oplossingsgericht en beschikt over alle competenties en vaardigheden die nodig zijn om een hulpbron te zijn voor kinderen die door omstandigheden wat minder lekker in hun vel zitten. Het verwerven en integreren van alle competenties en vaardigheden vraagt de nodige tijd, aandacht en oefening. Deze ruimte gun je jezelf door te kiezen voor een meerderjarige opleiding. Je leert van de opleidingsdagen, van de praktijkopdrachten die je maakt met kinderen, van je medestudenten, van je studiegroep, van het lesmateriaal, van alle achtergrondmaterialen en van de contacten met de docenten.

Wij werken formatief

Stichting WelZijn Kinderen sluit zich aan bij een toenemend aantal hogescholen en universiteiten die ervoor kiezen om formatief te werken met studenten. Dit geeft een hoger leerrendement dan normatief werken en wordt door studenten als stimulerend ervaren.
Wij vinden het belangrijk dat onderwijs nieuwsgierig maakt en dat onze studenten in een groei mindset blijven. Ontdekken, proberen, en steeds beter worden is wat ons betreft de manier om te groeien. Leren voor toetsen en examens heeft soms het tegenovergestelde effect. Je neemt als student zelf verantwoordelijkheid voor je competenties. De docenten volgen jou in je ontwikkelingen en bieden een leeromgeving die uitdaagt tot het zetten van volgende leerstappen.