Visie

Een kindercoach beschikt over vele competenties en praktische vaardigheden die nodig zijn om een hulpbron te kunnen zijn voor kinderen, die door omstandigheden op sociaal en/of emotioneel gebied wat minder lekker in hun vel zitten. Kindercoaching is een kortdurende vorm van ondersteuning, waarin kinderen gestimuleerd worden om hun eigen oplossingen te bedenken en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Het voorkomt verdieping van problematiek en geeft kinderen de kans om zich weer ongestoord verder te ontwikkelen.

deze kinderen staan centraal bij KiK opleiding

Waarom bieden wij een kindercoach opleiding aan?

Vanuit onze visie op kinderen en wat zij nodig hebben van ons volwassenen, hebben we het gedachtegoed van stichting Welzijn Kinderen en De Kracht van 8 samengebracht in de kindercoach Kind In Kracht Opleiding.

Meer info: www.welzijnkinderen.nl

In deze visies staan de kinderen van deze tijd en hun behoeften centraal. Een snel veranderde maatschappij, passend onderwijs en veranderend bewustzijn vormt het uitgangspunt en het kader om anders te gaan kijken naar kinderen, hun gedrag, hun ontwikkeling en hun welzijn. Tevens wordt de focus verlegt naar meer kwaliteitsgericht en oplossingsgericht handelen. Dit gedachtegoed kent intussen al vele praktische werkvormen, die we als gereedschap aan een kindercoach in deze KIK Opleiding aanbieden in Nederland en op Curaçao, Aruba en Bonaire.

Wat bezielt ons om mensen hierin te willen opleiden?

Ons motto is: Ken jezelf, blijf jezelf
Denken vanuit mogelijkheden
Zien van kwaliteiten
Handelen vanuit respect voor ieders eigenheid

KIK Opleiding ziet kinderen meer in hun kwaliteiten, dan in hun beperkingen. Uitgaan van kwaliteit leidt tot innerlijke krachtgroei, die de basis is voor ontwikkeling en groei en deelname aan onze hectische maatschappij. Wij zien in het woord KRACHT de volgende acroniem:

  • Kinderen (en ouders/leerkrachten) zien in hun Kwaliteiten
  • Reageren vanuit Respect voor ieders eigenheid
  • Aandacht geven leidt tot groei
  • Communicatie via verbinding
  • Het kind kent zijn eigen oplossingen
  • Toegang tot innerlijke balans