Wie ben jij?

Waarom wil ik de opleiding Kind-In-Kracht-Coach doen?

Ik wil graag:

  • vanuit mijn eigen kwaliteiten, eigenschappen en vaardigheden kinderen en hun omgeving (ouders en/of leerkrachten) ondersteunen in hun ontwikkeling
  • denken vanuit mogelijkheden, waarbij mijn focus gaat naar oplossingen i.p.v. problemen
  • kernkwaliteiten kunnen zien, ook onder “lastig” gedrag
  • handelen vanuit respect voor ieders uniekheid, waarbij de brug tussen mezelf en de ander via verbindende communicatie verloopt

vanuit het motto: ik blijf of kom weer in mijn kracht!

jongen zoekt bescherming bij zijn moeder

Wat bezielt mij om te willen werken met kinderen en hun omgeving?

Kinderen hebben het nodig, dat ze volwassenen tegenkomen, die hen weer in hun kracht terug kunnen brengen, als ze om welke reden dan ook uit balans zijn geraakt.
Waarden en eigenschappen als authenticiteit, openheid en eerlijkheid, respect, samenwerking, begrip, verbinden, oplossingen en kansen zien, zijn daarbij van groot belang. Je herkent deze waarden in jezelf en wilt daar meer uiting aan geven.

Alleen al voor persoonlijke groei zou ik deze KIK opleiding aanraden, maar ook als je met kinderen werkt is het een must! Christy

Wie ben ik?

Een mens met passie voor en plezier in het omgaan met kinderen en jongeren. Ik heb inzicht in de ontwikkeling van kinderen en jongeren en wat zij in deze tijd van ons vragen. Ik besef, dat ik een groeiproces inga, dat nodig is om een kindercoach te kunnen worden en ben bereid hierin te investeren. Ik ben een netwerker. Ik denk en handel op HBO/HBO+ niveau.

Hoe wil ik een kindercoach worden? Wat gebruik ik daarbij als gereedschap?

Een kindercoach beschikt over verschillende competenties en praktische vaardigheden, die in dit vak nodig zijn om een hulpbron voor een kind te kunnen zijn.
Competenties als coachen, communicatie, creativiteit, inlevingsvermogen, openheid en verantwoordelijkheid krijgen een plaats in deze opleiding. Bij praktische vaardigheden kun je denken aan verschillende speelse ingangen om de leeringangen van een kind te kunnen ontdekken, kinderen in hun kracht terug te brengen door bv. kwaliteiten te kunnen ontdekken middels een Talentenjacht, een schaalwandeling te doen met een kind / jongere om zo tot een oplossing voor een hulpvraag te komen. Dit alles via verbindend communiceren.

Waar zet ik me in als kindercoach?

  • In mijn leslokaal, als coachende leerkracht in het kader van passend onderwijs
  • In mijn, reeds bestaande, praktijk voor hulpverlening
  • In een toekomstige eigen praktijk, eventueel in een samenwerkingsverband met andere zorgverleners

fotogroepkinderen fotopuber3