Wat zijn voor jou redenen om de KIK Kindercoach Opleiding te doen?

Je wilt graag:

  • werken vanuit je eigen kwaliteiten, eigenschappen en vaardigheden
  • kinderen en hun omgeving (ouders en/of leerkrachten) ondersteunen in hun ontwikkeling
  • denken vanuit mogelijkheden, waarbij je focus uitgaat naar oplossingen i.p.v. problemen
  • preventief werken om verdieping van problematiek  te voorkomen
  • (kern)kwaliteiten zien, ook onder “lastig” gedrag
  • handelen vanuit gelijkwaardigheid en respect voor ieders eigenheid
  • uiting geven aan eigenschappen en waarden als authenticiteit, openheid, eerlijkheid, samenwerking, begrip, verbinden en kansen zien.
jongen zoekt bescherming bij zijn moeder

Waarom wil je werken met kinderen en hun omgeving?

Je bent je ervan bewust dat zich in het leven van kinderen allerlei situaties kunnen voordoen waardoor ze uit balans raken. En dat dit zoveel aandacht van ze vraagt dat ze even geen ruimte meer ervaren voor andere zaken. Je wilt op deze momenten kinderen graag een steuntje in de rug geven waardoor ze weer in hun kracht komen en zich onbelemmerd verder kunnen ontwikkelen. Hierbij wil je ook oog hebben voor de ondersteunende rol die mensen uit de omgeving van de kinderen kunnen spelen.

Je voelt passie voor het omgaan met kinderen en jongeren en je wilt je verdiepen in wat ze van ons vragen en nodig hebben. Je beseft dat je tijdens de opleiding een groeiproces ingaat dat nodig is om een kindercoach te kunnen worden en je bent bereid hierin te investeren. Je bent een netwerker. Je denkt en handelt op hbo(+) niveau.

Alleen al voor persoonlijke groei zou ik deze KIK opleiding aanraden, maar ook als je met kinderen werkt is het een must! Christy

Waar zet ik me in als kindercoach?

  • In een toekomstige eigen praktijk, eventueel in een samenwerkingsverband met andere zorgverleners
  • In mijn leslokaal, als coachende leerkracht in het kader van passend onderwijs
  • In mijn, reeds bestaande, praktijk voor hulpverlening

fotogroepkinderen fotopuber3