Vragen

  • Is de KIK Opleiding, opleiding kindercoach, erkend?
  • Wordt kindercoaching door ziektekostenverzekeraars vergoed?
  • Geeft het volgen van de KIK recht op aansluiting bij een beroepsvereniging?

Erkenning van de opleiding

De KIK Opleiding is geaccrediteerd door het CPION en het CRKBO.
Het CPION toetst in Nederland complementaire opleidingen op standaarden die gebruikelijk zijn in het reguliere HBO en post HBO onderwijs.
Het CRKBO toetst namens de Nederlandse overheid of een instelling voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

kinderen spelen buiten op een schoolplein

Vergoeding voor de kosten van kindercoaching

In Nederland vergoeden enkele ziektekostenverzekeraar de kosten voor kindercoaching indien je aanvullend verzekerd bent.

Hiervoor gelden specifieke voorwaarden.

Aansluiten bij een beroepsvereniging

Na het afronden van de KIK Opleiding kun je je aansluiten bij Adiona, beroepsvereniging voor professionals binnen de vakgebieden kindercoaching en kinderyoga.