Veel gestelde vragen

Vragen

  • Is de KIK Opleiding, opleiding kindercoach, erkend?
  • Wordt kindercoaching door ziektekostenverzekeraars vergoed?
  • Geeft het volgen van de KIK recht op aansluiting bij een beroepsvereniging?

Erkenning van de opleiding
De KIK Opleiding is geaccrediteerd door het SNRO en het CRKBO.
Het SNRO toetst in Nederland complementaire opleiding op standaarden die gebruikelijk zijn in het reguliere HBO en post HBO onderwijs.
Het CRKBO toetst namens de Nederlandse overheid of een instelling voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
Lees meer >

Vergoeding voor de kosten van kindercoaching
In Nederland vergoedt geen enkele ziektekostenverzekeraar de kosten voor kindercoaching. Wel zijn er (enkele) verzekeraars die de kosten voor psychosociale hulpverlening vergoeden, mits uitgevoerd door hulpverleners die bij specifieke beroepsverenigingen zijn aangesloten. Deze beroepsverenigingen stellen allemaal hun eigen toegangseisen. Professionals die al werken als hulpverlener, leerkracht, mediator, etc, kunnen de vaardigheden en handvatten die de KIK opleiding biedt dan ook als aanvullend beschouwen en integreren in huidige activiteiten die (mogelijk) wel voor vergoeding in aanmerking komen.

Aansluiten bij een beroepsvereniging
Na het afronden van de KIK Opleiding kun je je aansluiten bij Adiona, beroepsvereniging voor professionals binnen de vakgebieden kindercoaching en kinderyoga.

Lees hier meer informatie over vergoedingen en beroepsverenigingen. 

kinderen spelen buiten op een schoolplein