Accreditaties KIK Kindercoach Opleiding

We zijn trots en blij om te vermelden, dat de visie, inhoud en kwaliteit van de KIK Kindercoach Opleiding door verschillende organisaties op waarde wordt geschat.

SNRO

SNRO

We zijn bijzonder blij dat de KIK Kindercoach Opleiding officieel is geaccrediteerd door de Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale- en complementaire gezondheidszorg. Begin 2014 wilden we voor onszelf en onze deelnemers graag zekerheid krijgen over de kwaliteit en het niveau van de KIK Kindercoach Opleiding. Ook wilden we zeker weten dat het KIK Kindercoach diploma kansen biedt tot het uitoefenen van een vak binnen de complementaire gezondheidszorg. We besloten dan ook de opleiding inhoudelijk te laten toetsen door een onafhankelijk instituut. Opleidingen in de complementaire zorgsector vallen in Nederland buiten het toezicht van het Ministerie van Onderwijs. In deze sector kan iedereen opleidingen aanbieden zonder een verplichte toetsing. Om er zeker van te zijn dat een complementaire opleiding voldoet aan dezelfde eisen die gesteld worden aan reguliere opleidingen, zijn er in Nederland een aantal instituten die complementaire opleidingen toetsen op standaarden die gebruikelijk zijn in het reguliere HBO en post HBO onderwijs. Onze keus is gevallen op het SNRO, omdat dit instituut veel kennis heeft van het beroepsveld, een duidelijke visie op kwaliteit en kwaliteitsbevordering hanteert en een goed uitgewerkt toetsingskader gebruikt. De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps-)opleidingen in de integrale- en complementaire gezondheidszorg. Het afgelopen jaar hebben we er hard aan gewerkt om aan te kunnen tonen dat de KIK Kindercoach Opleiding voldoet aan alle reguliere eisen en met succes! Op 8 januari 2015 heeft de opleiding de accreditatie van het SNRO ontvangen. NB.: de KIK opleiding is de eerste kindercoach opleiding in het Nederlands en Vlaams taalgebied, die door het SNRO is geaccrediteerd.
Uit het rapport van het SNRO: ‘In de materialen die we hebben ontvangen zien we een volwaardige coaching opleiding die zijn rendement en functie de afgelopen jaren bewezen heeft. De inhoud is heel gedegen en compleet uitgewerkt. Het aantal Ects van 60,07 staat in de indeling van de SNRO voor een opleiding. Het tekent de ambitie van de Kind in Kracht Kindercoach opleiding wat betreft de te leveren kwaliteit in de opleiding’

Meer informatie over het SNRO is te vinden op www.snro-instituut.nl.

Stichting Nederlands Register voor Opleidingen

De KIK Kindercoach Opleiding is geaccrediteerd door Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (ECTS 60,07), gevalideerd door Registerleraar (1509 RU) en staat geregistreerd bij SKJ (259,5 punten).

skj stichting kwaliteitsregister jeugd

SKJ

Staat voor Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, die opleidingen en cursussen valideert voor jeugd- en gezinsprofessionals.
De KIK voldoet aan de eisen die worden gesteld voor herregistratie bij het SKJ.
Vanaf 05-09-2016 is de KIK Kindercoach Opleiding goedgekeurd en opgenomen in dit register.

CRKBO Instelling

CRKBO

De KIK Opleidingen staan sinds 2010 geregistreerd bij het CRKBO. Carla Muijsert, Margrete Stoute, Rob Muijsert, Carla van Wensen en Karin Tooren staan ook persoonlijk als trainers bij het CRKBO geregistreerd.

Gedeeltelijke vergoedingen voor werkzaamheden van KIK Kindercoaches

Voor een KIK Kindercoach met een opleiding Medische Basiskennis en/of een opleiding Psychosociale Basiskennis is het mogelijk om in aanmerking te komen voor gedeeltelijke vergoedingen door meerdere ziektekostenverzekeraars.