We zijn trots en blij om te vermelden, dat de visie, inhoud en kwaliteit van de KIK opleiding door verschillende organisaties op waarde wordt geschat.


Stichting Nederlands Register voor Opleidingen

-De KIK Opleiding is geaccrediteerd door Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (ECTS 60,07), gevalideerd door registerleraar (1509 RU) en staat geregistreerd bij SKJ (1429 punten).
-Workshop Brein, Bewegen, Ontwikkelen (Carla van Wensen),
accreditatie punten 14 bij Registerleraar, 12 bij SKJ.


stichting kwaliteitsregister jeugd  SKJ

staat voor Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, die opleidingen en cursussen valideert voor jeugdzorgwerkers. Vanaf 05-09-2016 is de KIK opleiding goedgekeurd en opgenomen in dit register.


KiK opleiding is gevalideerd door registerleraar
Registerleraar

sinds eind juni 2016 is de KIK opleiding valide bevonden door de register- commissie en is opgenomen in Registerleraar.nl
Dat betekent, dat ook leerkrachten via het behalen van het KIK-diploma na- en bijscholingspuntenpunten kunnen toevoegen in hun persoonlijke register. We hebben in de afgelopen jaren al menig leerkracht mogen ontvangen bij de opleiding.


SNRO

SNRO

we zijn bijzonder blij dat de KIK Kindercoach opleiding officieel is geaccrediteerd door de Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale- en complementaire gezondheidszorg. Begin 2014 wilden we voor onszelf en onze deelnemers graag zekerheid krijgen over de kwaliteit en het niveau van de KIK Kindercoach Opleiding. Ook wilden we zeker weten dat het KIK Kindercoach diploma kansen biedt tot het uitoefenen van een vak binnen de complementaire gezondheidszorg. We besloten dan ook de opleiding inhoudelijk te laten toetsen door een onafhankelijk instituut. Opleidingen in de complementaire zorgsector vallen in Nederland buiten het toezicht van het Ministerie van Onderwijs. In deze sector kan iedereen opleidingen aanbieden zonder een verplichte toetsing. Om er zeker van te zijn dat een complementaire opleiding voldoet aan dezelfde eisen die gesteld worden aan reguliere opleidingen, zijn er in Nederland een aantal instituten die complementaire opleidingen toetsen op standaarden die gebruikelijk zijn in het reguliere HBO en post HBO onderwijs. Onze keus is gevallen op het SNRO, omdat dit instituut veel kennis heeft van het beroepsveld, een duidelijke visie op kwaliteit en kwaliteitsbevordering hanteert en een goed uitgewerkt toetsingskader gebruikt. De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps-)opleidingen in de integrale- en complementaire gezondheidszorg. Het afgelopen jaar hebben we er hard aan gewerkt om aan te kunnen tonen dat de KIK Kindercoach Opleiding voldoet aan alle reguliere eisen en met succes! Op 8 januari 2015 heeft de opleiding de accreditatie van het SNRO ontvangen. NB.: de KIK opleiding is de eerste kindercoach opleiding in het Nederlands en Vlaams taalgebied, die door het SNRO is geaccrediteerd.
Uit het rapport van het SNRO: ‘In de materialen die we hebben ontvangen zien we een volwaardige coaching opleiding die zijn rendement en functie de afgelopen jaren bewezen heeft. De inhoud is heel gedegen en compleet uitgewerkt. Het aantal Ects van 60,07 staat in de indeling van de SNRO voor een opleiding. Het tekent de ambitie van de Kind in Kracht Kindercoach opleiding wat betreft de te leveren kwaliteit in de opleiding’
Meer informatie over het SNRO is te vinden op www.snro-instituut.nl.


CRKBO Instelling

CRKBO

De KIK opleiding staat sinds 2010 geregistreerd bij het CRKBO. Carla Muijsert, Margrete Stoute en Rob Muijsert staan ook persoonlijk als trainers bij het CRKBO geregistreerd.

Scroll Up